Predseda

Karel Frimmel
za 1. triedu (lienky)
člen Rady školy pri ZŠ Kalinčiakova 12

Členovia

Stanislava Hrašnová
za 2. triedu (motýliky)

Lucia Koišová
za 3.triedu (včielky)

Veronika Sahulová