Zriaďovateľ

Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava

Telefón: 02 / 49 253 111
E-mail: banm@banm.sk
Web: www.banm.sk

Oddelenie školstva

Vedúci oddelenia

Mgr. Vladimír Novák
kancelária č. 210/2. poschodie

Telefón: 02/49 253 246
E-mail: skolstvo@banm.sk

Školský referent

Elena Hlivová
kancelária č. 212/2. poschodie

Telefón: 02/49 253 211
E-mail: skolskyreferent@banm.sk

Vykonáva úlohy súvisiace s pôsobnosťou MČ ako školského úradu v oblasti materských škôl a I. stupňa základných škôl

ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12

Riaditeľ školy

Dušan Noga

Mobil: 0903 889 363
E-mail: riaditel@skolakalina.sk

Telefón: 02/4463 7274
Fax: 02/4437 2634
Email: skolakalina@skolakalina.sk
Web: www.skolakalina.sk

MŠ Kalinčiakova 12

Zástupkyňa ZŠ Kalinčiakova 12 pre MŠ

Mgr. Marta Marková

Tel: 0903 953 920
E-mail: marta.g.markova@gmail.com
Telefón: +421 911 978 876

Konzultácie denne 12,00-13,00 hod., prípadne podľa dohody.

Školská jedáleň

Vedúca jedálne

Jana Havránková

Tel./fax: 02/ 44372830
E-mail: jedalen@skolakalina.sk

CPPPaP

Školský psychológ

Mgr. Anna Kočibalová

Mobil: +421 918 660 185
Telefón: +421 2 44 882 396
E-mail: kocibalova@psychologickecentrum.sk
Web: www.psychologickecentrum.sk