Krúžky:        Anglický jazyk

Rugby ( lienky, sovičky)

Projekty:    Nemčina do škôl ( sovičky)

Dajme spolu gól  ( lienky, sovičky)

Recyklohry