Od Do Ćinnosť
6.30  8.30 Hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, hygiena
8.30 9.00 Desiata
9.00 10.00 Edukačné aktivity
10.00 11.30 pobyt vonku, hygiena
11.30 12.00 obed
12.00 14.30 odpočinok, hygiena
14.30 15.00 olovrant
15.00 17.00 hry a hrové činnosti