1. trieda – lienky

5- 6 ročné deti

Mgr. Marta Marková
Ľubica Homolová

2. trieda- motýliky

3 – 4 ročné deti

Mgr. Eva Mokošáková
Katarína Čajkovská

3. trieda – včielky

4 – 5 ročné deti

Mgr. Martina Šelcová
Lenka Perháčová

 

4. trieda – sovičky

5-6 ročné deti

Bc. Martina Hamarová
       Janette Švanygová